Garage och carportar

Garage och carport

GRUND

Garagen och carportarna monteras lämpligen på: betongplatta eller på plintar. Det går också att montera på kantbalk av betong, (uppmurad kant), eller tryckimpregnerad syll på plintar. (Tryckinpegnerad syll kan fås som extra tillbehör.)

RITNINGAR

Monteringsbeskrivningar medföljer leveransen. Grundmåttsritning skickas vid orderbekräftelse. Bygglovsritningar ingår.

OBSERVERA

Garage och carport kräver bygglov och grannarnas godkännande om bygget står närmre tomtgränsen än 4,5 meter. Det viktigaste är att bygget passar till det egna huset och tomten. Även här gäller stadsbyggnadskontorets budord: ”Det enkla är ofta det vackra.”

ÖVRIGT

Det ingår inte spik, skruv eller annan fästmaterial till montering av byggsatsen.

Vi förbehåller oss rätten till ev. ändringar av material och konstruktion.